INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ BP DESIGN, S.R.O.

Vážené dámy, pánové,

Dovolte mi, jako jednateli společnosti BP Design, s.r.o. informovat Vás o tom, že zpracováváme Vaše osobní údaje. Tyto informace Vám zasíláme z důvodu nabytí účinnosti nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (tzv. nařízení GDPR) a účelem tohoto dokumentu je poskytnutí informací o zpracování Vašich osobních údajů ze strany Ligne Roset Praha, respektive společnosti BP Design, s.r.o., která je výhradním distributorem značky nábytku Ligne Roset v České republice. K Vašim osobním údajům přistupujeme pečlivě a snažíme se minimalizovat veškeré zpracování, ke kterému dochází, přesto nebo právě proto, Vás oslovujeme prostřednictvím tohoto sdělení, abychom splnili požadavky směrnice GDPR.

Správcem osobních údajů je společnost  BP Design, s.r.o., se sídlem U Prašné brány 1078/1, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČO: 480 36 102, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 15071 (dále jako „Správce“). 

OSOBNÍ ÚDAJE

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (návštěvník internetových stránek či osoba, která obdrží newsletter), kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (jak stanoví článek 4 odst. 1 GDPR). 

ZPRACOVÁNÍ PRO ÚČELY PLNĚNÍ ZE SMLOUVY

(máte s námi uzavřenou smlouvu či ji máte v úmyslu uzavřít)

Osobní údaje o rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, adresa, telefonní číslo a další údaje Vás, jakožto jednoho ze zákazníků, se kterými uzavřeme smlouvu a které jsou obsaženy ve smlouvě (dále jako „Zpracovávané osobní údaje z titulu uzavřené smlouvy“) zpracováváme za účelem plnění ze smlouvy (vystavování faktur, doručení zboží a za účelem domluvy o předání), přičemž právním základem pro zpracování Zpracovávaných osobních údajů z titulu uzavřené smlouvy je právě uzavřená smlouva či jednání k ní směřující.

Vzhledem k tomu, že pro některé činnosti využíváme moderní postupy s nejvyššími bezpečnostními standardy (např. uložení informací v cloudu), a také odborníky na činnosti, které nám nejsou vlastní (například externí účetní poradci) dalším příjemcem těchto údajů bude třetí subjekt se sídlem v České republice, který zajišťuje záležitosti týkající se IT technologie a fakturace.

Bližší informace o zpracování, jakož i opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování, je možné prostřednictvím požadavku zaslaného na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či na adresu Správce: BP Design, s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Staré Město, 110 00 Praha 1.

ZPRACOVÁNÍ PRO ÚČELY PŘÍMÉHO MARKETINGU A POZVÁNEK NA PRÉMIOVÉ AKCE

(dali jste nám Vaše kontaktní údaje, abychom Vás upozornili v případě zajímavých nabídek a akcí)

Vaše osobní údaje o rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa dosavadních zákazníků a obchodních partnerů (dále jako „Zpracovávané osobní údaje obchodních partnerů“) zpracováváme za účelem zasílání pozvánek na prémiové akce a za účelem zasílání informací ve formě přímého marketingu, přičemž právním základem pro zpracování Zpracovávaných osobních údajích obchodních partnerů je oprávněný zájem Správce. Tímto oprávněným zájmem je zájem na tom, aby se dosavadní obchodní partneři a zákazníci Správce dozvídali o speciálních obchodních nabídkách a o významných akcích pořádaných Správcem.

Bližší informace o zpracování, jakož i opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování, je možné prostřednictvím požadavku zaslaného na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či na adresu Správce: BP Design, s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Staré Město, 110 00 Praha 1.

ZPRACOVÁNÍ PRO ÚČELY MARKETINGU – ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERŮ A JINÝCH INFORMACÍ

(udělili jste souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů, abychom Vám mohli zasílat marketingové informace Ligne Roset)

Vaše osobní údaje o rozsahu jméno, příjmení a e-mailová adresa (dále jako „Zpracovávané osobní údaje na základě souhlasu“) subjektů osobních údajů, kteří Správci udělili souhlas se zpracováním, zpracováváme pro marketingové účely (dále jako „Účely zpracování“), pod čímž se rozumí zejména zasílání newsletterů s obchodními nabídkami, zasílání dalších informací marketingového rázu.

Osobní údaje jsou uloženy po dobu od udělení souhlasu do 31.12.2025.

Váš souhlas, který jste nám udělil pro Účely zpracování, lze kdykoliv odvolat zasláním žádosti na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či na adresu Správce: BP Design, s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Bližší informace o zpracování, jakož i opravu nebo výmaz nebo omezení zpracování, je možné prostřednictvím požadavku zaslaného na e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či na adresu Správce: BP Design, s.r.o., U Prašné brány 1078/1, Staré Město, 110 00 Praha 1.

© Ligne Roset 2023 |  Facebook